Chia sẻ Plugin Really Simple SSL Pro

Plugin

Really Simple SSL là một plugin tự động phát hiện cài đặt của bạn và định cấu hình trang web của bạn để hoạt động qua giao thức HTTPS.

Chúng tôi sử dụng plugin Really Simple SSL , một trong những plugin SSL phổ biến nhất trên thị trường hiện tại với hơn 3 triệu lượt cài đặt đang hoạt động.

Plugin SSL sẽ tự động:

1 – Chuyển hướng tất cả các yêu cầu đến HTTPS.

2 – Thay đổi URL trang web và URL trang chủ thành HTTPS.

3 – Nội dung được thay thế từ http: // urls thành https: //

… Ngoại trừ các siêu liên kết đến các miền khác.

4 – Nó xử lý tất cả các vấn đề SSL mà bạn có thể gặp phải trong trang web.

Một số tính năng nâng cao của Plugin Really simple ssl Pro so với bản Free:

  • Quét mở rộng cho phép bạn phát hiện nguồn nội dung hỗn hợp không thể được sửa tự động, với nút sửa
  • Hỗ trợ email cao cấp
  • HttpOnly và cờ bảo mật để làm cho cookie an toàn / được mã hóa
  • Cải thiện bảo mật bằng cách bật Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt HTTP cho trang web của bạn
  • Trình sửa nội dung hỗn hợp cho back-end
  • Gửi trang web của bạn đến danh sách tải trước HSTS
  • Tiêu đề bảo mật có thể triển khai dễ dàng : X-Content-Type-Options, X-XSS-Protection, X-Frame-Options, Expect-CT, Chứng chỉ minh bạch, Không có liên kết giới thiệu khi tiêu đề Hạ cấp, Chính sách bảo mật nội dung, Yêu cầu nâng cấp bảo mật. Đọc bài viết tiêu đề bảo mật để biết thêm thông tin
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *